Тема й основна думка висловлювання. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми

1. Тема і основна думка тексту

Текст — зв'язне повідомлення, що характеризується змістовою і структурною цілісністю й завершеністю, орієнтацією автора на певного адресата. Текст складається з речень, пов'язаних за допомогою спеціальних засобів зв'язку.

Тема тексту — коло предметів чи явищ, розглянутих у тексті, це те, про що оповідає текст. Мікротема — частина загальної теми. У тексті може бути більше чи менше мікротем, залежно від складності тексту.

Основна думка — ідея тексту, висвітленню якої підпорядковані всі складники тексту.

Підготовка до твору має враховувати природну структуру мовної діяльності, до якої входять:

-                           орієнтація в ситуації спілкування;

-                           орієнтація у змісті висловлювання;

-                           планування;

-                           реалізація задуму (відтворення тексту);

-   контроль (перевірка і вдосконалення написаного).

Орієнтація в ситуації спілкування породжує мотив, дає усвідомлення мети, від якої залежатиме головна думка і стильове оформлення тексту. Осмислення теми твору дозволить окреслити обсяг змісту (але в будь-якому разі не менше 100 слів), зібрати і систематизувати необхідний матеріал, визначити підтеми, на які розчленовується тема, і визначитись із особливостями викладу кожного абзацу.