Числівник

Числівник. Прості, складні і складені числівники

ЧИСЛІВНИК

 

Числівник – повнозначна частина мови, що означає кількість однорідних предметів, частин від цілого або абстрактну математичну кількість.

 

Прості, складні і складені числівники

Прості числівники об’єднують у своєму складі не­похідні (первинні) і похідні слова з однією основою, а саме: один – десять, одинадцять – дев'ят­надцять, двадцять, тридцять, сорок, сто, двійко, трійко, півтора, півтори тощо.

До складних числівників відносять: п'ятдесят – дев'яносто, двісті - дев'ятсот, півто­раста, кількадесят, кількадесятеро, кількасот.

Складені числівники утворені з кількох простих і складних числівників: двадцять шість, триста сімдесят чотири, дві тисячі п'ятсот сорок три, мільйон триста вісімдесят сім тисяч сто дев'яносто шість. До складених належать також дробові числівники: три четвертих, сім цілих одна десята, десять цілих двадцять чотири сотих.