Лексикологія

Лексикологія. Активна і пасивна лексика

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

Лексикологія (лексикос – словесний, логос - наука) - розділ мовознавства, об’єктом якого є вивчення словникового складу мови.

 

Активна і пасивна лексика

До активної лексики належать слова, вживані щоденно в тій чи іншій сфері діяльності людини.

До пасивної лексики належать слова, що рідко вживаються у повсякденному спілкуванні. Вона поділяється на 2 групи:

-          застарілі слова;

-          неологізми.

Застарілі – це слова, які вже вийшли або виходять із звичайного вжитку, що зумовлюється різними причинами:

а) зникає з об’єктивної дійсності якийсь предмет, разом з ним зникає і назва (історизми).

б) зникає не сам предмет, а застаріває лише його назва (архаїзми).

Історизми – це слова, які називають застарілі предмети, явища, які на сьогоднішній день вийшли з ужитку:

-         соціальний стан: назви представників різних верств населення, назви політичного устрою: бай, вельможа, магнат, ізгой, чернь, панщина, подушне, волове, десятина;

-         різні військові поняття, адміністративні посади: осавула, соцький, земський, дяк;

-         назви установ та організацій: ратуша, земство, управа;

-         назви колишніх професій: лучник, лакей, чумак, гайдамака;

-         назви зброї: булава, мушкет, шолом;

-         назви знарядь праці: рало, соха, драч, кайло;

-         назви одягу: сап’янці, плахта, очіпок, ліврея;

-         назви грошових одиниць: дукат, серебреник, флорин;

-         одиниці виміру і ваги: лікоть, фунт, п’ядь;

-         назви посуду: таріль, куманці;

-         імена і прізвища історичних відомих діячів: Іван Богун, Богдан Хмельницький;

-         назви зниклих народів: скіфи, сармати, гунни.

Архаїзми – це застарілі назви тих предметів, якими ми користуємось і сьогодні. Предмет або явище зберігається, але має іншу назву. Архаїзми – це синоніми до сучасних слів: годинник – дзигарки, дзиґарі.

До пасивної лексики належать і нові слова, що з’являються у мові – неологізми (від гр. neos – новий, logos - слово) – нові слова, словосполучення, фразеологізми, які з’являються на відповідному етапі суспільства: тюнінг, флеш-карта, тьютер тощо.