УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 рр.)

ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНА КРИЗА РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ В УКРАЇНІ (СЕРЕДИНА 1960-х — ПОЧАТОК 1980-х РР.). КАДРОВІ ЗМІНИ В ПОЛІТИЧНОМУ КЕРІВНИЦТВІ УРСР. КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1978 Р.

https://youtu.be/9A6u_tUaLk0

 Період 1964—1985 рр. в історії СРСР і УРСР дістав назву «застій». Генеральними секретарями ЦК КПРС у період «застою» були Л. Брежнєв (1964—1982 рр.), Ю. Андропов (1982—1984 рр.), К. Черненко (1984—1985 рр.). Першими секретарями ЦК КПУ були П. Шелест (1963—1972 рр.), В. Щербицький (1972—1989 рр.).

У керівництві УРСР існували дві лінії — націонал-комуністична (автономістська) представником якої був П. Шелест, і проімперська (централістська), представником якої був В. Щербицький. Перший секретар ЦК КПУ П. Шелест відстоював економічні інтереси України, підтримував розвиток української мови й культури, сприяв збереженню українських історичних і культурних пам’яток, став ініціатором запровадження Шевченківської премії.

 Перший секретар ЦК КПУ В. Щербицький підпорядковував економічні інтереси України союзним потребам, сприяв русифікації, боровся з дисидентським рухом, намагався приховати Чорнобильську катастрофу, але водночас сприяв технічній модернізації легкої і харчової промисловості УРСР, розвитку культури й спорту. Посівши посаду першого секретаря ЦК КПУ, В. Щербицький здійснив кадрові зміни, протягом року звільнівши з партійних посад 37 тис. комуністів.

 У 1977 р. була прийнята нова Конституція СРСР, а в 1978 р. — нова Конституція УРСР (конституції «розвинутого соціалізму»). УРСР залишалася союзною республікою у складі СРСР. Формально вища законодавча влада в УРСР належала Верховній Раді, вища виконавча влада — Раді Міністрів, а фактично перебувала в руках Комуністичної партії, «керуючої сили» радянського суспільства, яка визначала внутрішню й зовнішню політику держави. За Конституцією УРСР мала право на самовизначення, аж до можливості виходу із СРСР, однак механізм реалізації такого права не був визначений.

 Політико-ідеологічна криза радянського ладу характеризувалася загостренням суперечностей в усіх сферах життя радянського суспільства.

СПРОБИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РР.

На початку 1960-х рр. сповільнилися темпи розвитку промисловості й сільського господарства. З приходом до влади Л. Брежнєва була здійснена спроба економічних реформ, що дістали назву «косигінських» за прізвищем Голови Ради Міністрів СРСР О. Косигіна.

Незважаючи на суперечливість і непослідовність, господарські реформи дали позитивний імпульс розвитку економіки. У роки восьмої «золотої» п’ятирічки (1966—1970 рр.) випуск промислової про-дукції в УРСР збільшився на 50%, валова продукція сільського господарства — на 16,6%, національний дохід — на 30%.

 Однак на початку 1970-х рр. внаслідок згортання економічних реформ і повернення до командних методів управління темпи зростання промисловості й сільського господарства почали падати. У 1970-х—1980-х рр. народне господарство України вступило в смугу системної кризи, причинами якої стали недосконалість радянської планової системи господарювання, збереження незмінною старої системи управління промисловістю та сільським господарством.

КУЛЬТУРА І ДУХОВНЕ ЖИТТЯ. РУСИФІКАЦІЯ. ОПОЗИЦІЙНИЙ РУХ

 Характерними рисами культурного й духовного життя в роки «застою» стали ідеологізація (по-силення ідеологічного тиску на суспільство) та русифікація (висування на провідні позиції російської мови й культури, звуження сфери вживання української мови).

Відступ від ідеологічних догм, відстоювання традицій націнальної культури розцінювалися як прояви «буржуазного націоналізму» й «антирадянщини». Кращі представники української культури намагалися зберегти її самобутність і національний колорит.

Повернення брежнєвського режиму до методів сталінізму, відновлення жорсткого ідеологічного контролю над суспільними науками, літературою та мистецтвом, збільшення тиску на «інакомислячих» у період «застою» призвели до посилення опозиційного руху. Основними течіями дисидентського руху в Україні були національно-визвольна, правозахисна, релігійна.

https://youtu.be/rVXRC05vgLk

Дисиденти поєднували підпільну діяльність з легальними методами боротьби, якими стали видання й поширення матеріалів, що викривали і засуджували політику радянського режиму, листи-протести до керівних органів СРСР і УРСР, акції солідарності з іншими народами, що постраждали від тоталітарних режимів, створення правозахисних організацій.

Активізація дисидентського руху викликала репресії з боку радянського керівництва. У 1972 р. в Україні було заарештовано понад 100 правозахисників (В. Чорновіл, Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Стус, І. Дзюба). У 1977 р. було заарештовано й засуджено на термін від 10 до 15 років керівників УГС (М. Руденка, О. Тихого), а до 1980 р. — більшість членів УГС. У таборах загинули В. Стус, Ю. Литвин, О. Тихий.

ПЕрсоналії 

   

П.Шелест (1908-1996) – партійний та державний діяч.  У 1957- 1962 – перший секретар Київського обкому, у 1963-1972 – перший секретар

ЦК Компартії України. Був членом Політбюро ЦК КПРС (1966-1972). За переконаннями Шелест був непохитним комуністом. Водночас він сприяв самоствердженню української нації, домагався паритету в економічних відносинах республіки в рамках союзної держави, врахування потреб України при економічному плануванні в Радянському Союзі, наголошував на необхідності національно-культурного, мовного розвитку українців. Унаслідок цього був запідозрений вищим керівництвом СРСР у недостатній лояльності, усунутий з посади першого секретаря ЦК КПУ і переведений до Москви одним із заступників Голови Ради Міністрів СРСР (1972). Водночас було розгорнуто різку критику його книги "Україна наша Радянська" за "недостатній інтернаціоналізм". Невдовзі Шелест був виведений із Політбюро і відправлений на пенсію.

В. Щербицький (1918-1990) – Політична кар'єра В. Щербицького розпочалася ще за часів Й. Сталіна в Дніпродзержинську наприкінці 40-х – у першій половині 50-х рр. У 36-річному віці його обирають другим, а через рік першим секретарем Дніпропетровського обкому партії. На цих посадах зарекомендував себе здібним організатором і господарником. 1961 р. його призначають головою Ради Міністрів УРСР. Принципова позиція В. Щербицького, його критичне ставлення до деяких хрущовських нововведень, крутий і непоступливий характер були не до вподоби М. Хрущову. Тому в 1963 році В. Щербицького повертають до Дніпропетровська. За часів Л. Брежнєва за активної підтримки московського керівництва в жовтні 1965 року знову очолює український уряд. У квітні 1971 року його обирають членом Політбюро ЦК КПРС. Зрозуміло, що присутність двох представників України в найвищому партійному керівному органі країни була явищем тимчасовим, що й знайшло своє конкретне підтвердження в травні 1972 року, коли В. Щербицького обирають першим секретарем ЦК Компартії України.

Термінологічний словник

«Застій»

період 1964—1985 рр. в історії СРСР і УРСР, що характеризувався кризою в усіх сферах життя радянського суспільства.

Номенклатура

склад службовців, призначених чи затверджених на посади вищими органами; панівний клас радянського суспільства, партійно-державне керівництво.

Дефіцит

перевищення видатків державного бюджету над прибутками, показник кризового стану державних фінансів, один із факторів розвитку інфляції.

Урбанізація

процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

«розвинений соціалізм»

радянська ідеологема, яка була вигадана та запроваджена у компартійній риториці з метою прікрити провалу історичної програмної цілі монопольно правлячої в СРСР КПРС — «збудови матеріально-технічної бази комунізму у СРСР до 1980 року

Русифікація

висування на провідні позиції російської мови й культури, звуження сфери вживання української мови.

«Самвидав»

неофіційне копіювання й розповсюдження нелегальної літератури, що викривала політику радянського режиму.

«тамвидав»

 книги, які завозилися різними людьми з-за кордону 

«конституція розвиненого соціалізму».

Конституція СРСР 1977 року — основний закон СРСР, прийнятий 7 жовтня 1977 року Верховною радою СРСР замість Конституції СРСР 1936 року. Ця конституція закріплювала однопартійну політичну систему (стаття 6). Увійшла в історію як «конституція розвиненого соціалізму».

Правозахисники

учасники дисидентського руху, які висували вимоги дотримання в СРСР основних прав і свобод людини, ознайомлення громадськості з Декларацією прав людини.

 Тренувальні тести

Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х –

початок 1980-х рр.)

 Тест 1 

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Як називалася політика, що заперечувала будь-яку спробу оновлення суспільства,  консервувалА  існуючий  режим  наростання  кризи  радянського ладу?

 • А  «Відлига»;
 • Б  «застою»;
 • В  «пробудження»;
 • Г  «замороження».

2.  ФазА  суспільного  розвитку,  перехідна  між  соціалізмом  і  комунізмом в 1960–1970-х рр., отримала назву:

 • А  «квітучого соціалізму»;
 • Б  «оновленого соціалізму»;
 • В  «розвиненого соціалізму»;
 • Г  «здорового соціалізму».

3.  Як  називалася  партійно-господарська  верхівка,  яка  посідала  панівне становище в системі управління державою?

 • А  Авторитети;
 • Б  дипломати;
 • В  номенклатура;
 • Г  дисиденти.

4.  Історичний процес швидкого  зростання старих  і появи нових міст  та підвищення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства називають:

 • А  мілітаризація;
 • Б  асиміляція;
 • В  колонізація;
 • Г  урбанізація.

5.  Демонстрація проти арештів української  інтеліґенції в київському кінотеатрі «Україна» відбулася у:

 • А  вересні 1965 р.;
 • Б  березні 1966 р.;
 • В  травні 1967 р.;
 • Г  січні 1968 р.

6.  Усунення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КП України сталося у:

 • А  січні 1968 р.;
 • Б  березні 1968 р.;
 • В  квітні 1970 р.;
 • Г  травні 1972 р.

7.  Якого року відбулося оприлюднення «Листа творчої молоді Дніпропетровська»?

 • А  Травень 1967 р.;
 • Б  квітень 1968 р.;
 • В  жовтень 1968 р.;
 • Г  січень 1969 р.

8.  Директива колегії Міністерства освіти УРСР «Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки» була прийнята у:

 • А  квітні 1967 р.;
 • Б  січні 1972 р.;
 • В  жовтні 1978 р.;
 • Г  травні 1982 р.

9.  В якій області протягом 1972–1986 рр. зникла найбільша кількість сіл?

 • А  Сумській;
 • Б  Дніпропетровській;
 • В  Харківській;
 • Г  Полтавській.

10. Які нові міста з’явилися на території України в період з 1965 по 1980 рр.?

 • А  Нововолинськ, Артемівськ, Світловодськ, Слов’янськ;
 • Б  Вільногорськ,  Свердловськ, Енергодар,  Краматорськ;
 • В  Енергодар, Світловодськ, Нововолинськ, Вільногорськ;
 • Г  Світловодськ, Макіївка, Енергодар, Нікополь.

11. У яких містах України в 1971 р. було створено наукові центри?

 • А  Львові, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі;
 • Б  Полтаві, Черкасах, Вінниці, Рівному, Луганську;
 • В  Ужгороді, Тернополі, Житомирі, Чернігові, Миколаєві;
 • Г  Запоріжжі, Херсоні, Кіровограді, Сумах, Луцьку.

12. В яких містах України наприкінці 1970-х р. не залишилось жодної української школи?

 • А  Донецьку та Луганську;
 • Б  Криму та Одесі;
 • В  Києві та Харкові;
 • Г  Донецьку та Криму.

13. Хто з названих осіб у 1970-х рр. відповідав за здійснення  ідеологічної політики партії в Україні?

 • А  О. Ляшко;
 • Б  О. Ватченко;
 • В  В. Маланчук;
 • Г  В. Федорчук.

14. Першим секретарем ЦК КПУ у 1963 р. став:

 • А  М. Суслов;
 • Б  П. Шелест;
 • В  В. Щербицький;
 • Г  М. Підгорний.

15. Кінорежисер, який зняв фільм «Тіні забутих предків»:

 • А  С. Сміян;
 • Б  С. Параджанов;
 • В  А. Скибенко;
 • Г  І. Равицький.

16. Національно орієнтований напрям дисидентського руху представляли в Україні:

 • А  І. Бель, Г. Вінс, В. Романюк, Й. Тереля;
 • Б  М. Руденко, О. Бердник, П. Григоренко, Л. Лук’яненко;
 • В  І. Дзюба, В. Чорновіл, В. Мороз;
 • Г  Л. Танюк, І. Драч, М. Світличний, А. Горська.

17. П. Шелеста було усунуто з посади першого секретаря ЦК КПУ за:

 • А  «м’якотілість під час проведення хлібозаготівель»;
 • Б  «економічне  місництво  тА  потурання  українському  буржуазному націоналізму»;
 • В  «прояви націоналізму і сепаратизму»;
 • Г  «критику ідеї “розвиненого соціалізму”».

18.  Зміни в соціальному складі населення в України 1965–1985 рр. призвели:

 • А  до позитивних зрушень і сприяли розвитку суспільства;
 • Б  до  негативних  явищ  і  поглиблення  соціально-економічної  кризи в суспільстві;
 • В  до міжстанової боротьби в суспільстві і соціально-економічного занепаду;
 • Г  були незначними  і жодним чином не вплинули на соціально-економічний розвиток суспільства.

19. Радянське керівництво намагалося підвищити ефективність сільського господарства у 70-ті рр. масштабними заходами з:

 • А  меліорації та запровадження генетично модифікованих продуктів;
 • Б  меліорації та хімізації сільського господарства;
 • В  хімізації та запровадження фермерського господарства;
 • Г  застосування сучасної сільськогосподарської техніки.

20. У шкільній реформі, що була здійснена у 1984 р., наголос робився на:

 • А  трудовому навчанні;
 • Б  гуманітарних предметах;
 • В  природно-математичних предметах;
 • Г  економічних і суспільствознавчих предметах.

21. Прийняття Продовольчої програми  за часів правління Л. Брежнєвим свідчило про:

 • А  розквіт сільського господарства;
 • Б  занепад і кризу сільського господарства;
 • В  стагнацію (відсутність динаміки розвитку) сільського господарства;
 • Г  необхідність залучення іноземних інвестицій у сільське господарство.

22. Які наслідки мало створення каскаду гідроелектростанцій та штучних морів на Дніпрі у 70-х рр. ХХ ст.?

 • Сприяло видобутку дешевої електроенергії та створенню умов для розвитку меліоративного господарства;
 • Б  сприяло видобутку дешевої електроенергії та розвитку рибного господарства;
 • В  спричинило подорожчання електроенергії в інших областях;
 • Г  спричинило погіршення  екологічної ситуації  тА  загибель  історичних населених пунктів.

23.  Активізація опозиційного руху в Україні у 70-х рр. була пов’язана з тим, що:

 • А  Конституція СРСР та УРСР 70-х рр. передбачали право на свободу слова і зібрань;
 • Б  розпочалося  згортання  владою  процесу  десталінізації,  посилення русифікації;
 • В  західні держави почали активно підтримувати опозицію в СРСР;
 • Г  П. Шелеста зняли з посади першого секретаря ЦК КПУ.

24.  Прийняття Конституції УРСР у 1978 р. дала можливість України:

 • А  отримати право на вільний вихід зі складу СРСР;
 • Б  залишитись у складі СРСР без права отримати суверенітет;
 • В  отримати право на вихід з СРСР, яке мало лише декларативний характер;
 • Г  стаття  про  право  нА  вільний  вихід  УРСР  булА  взагалі  виключена з тексту Конституції.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Ідеологізація 1  нестача певного виду товарів порівняно з потребами
Б  підписанти 2  твори, видані всупереч офіційним заборонам
В  самвидав 3  ті, хто підписувався під листами протесту на захист жертв політичних репресій
Г  дефіцит 4  нав’язування суспільству певних ідей з боку правлячої партії
  5  особа, що не погоджується з панівною ідеологією.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Березень 1965 р. 1  схвалення Верховною Радою СРСР нової Конституції Радянського Союзу
Б  січень 1968 р. 2  пленум ЦК КПРС з питань розвитку сільського господарства
В  жовтень 1977 р. 3  проголошення Продовольчої програми
Г  травень 1982 р. 4  у журналі «Вітчизна» опубліковано роман О. Гончара «Собор»
  5  усунення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК КП України.

27. Співвіднесіть  об’єкти  господарського  комплексу  тА  назви  областей, в яких вони розташовані.

А  Чорнобильська АЕС 1  Харківська
Б  Зміївська ТЕС 2  Миколаївська
В  Дніпрогес 3  Київська
Г  Южноукраїнська АЕС 4  Запорізька
  5  Дніпропетровська.

28. Співвіднесіть прізвища діячів з фактами їхньої біографії.

А  М. Руденко 1  президент Академії наук УРСР
Б  Й. Тереля 2  лідер Української Гельсінської спілки
В  Б. Патон 3  головний редактор журналу «Український вісник»
Г  В. Чорновіл 4  лідер релігійних дисидентів
  5  кінорежисер, що поставив фільми «Вавилон ХХ» та «Білий птах з чорною відзнакою».

29. Установіть  відповідність між  режисерами  та назвами  кінострічок,  які вони зняли.

А  І. Миколайчук 1  «Тривожний місяць вересень»
Б  Л. Осика 2  «Вавилон–ХХ»
В  Л. Биков 3  «Криниця для спраглих»
Г  Ю. Іллєнко 4  «У бій йдуть лише старі»
  5  «Тіні забутих предків».

30. Установіть відповідність між напрямами дисидентського руху та  їхніми цілями.

А  Правозахисний 1  боротьба за національні інтереси українського народу
Б  національно орієнтований 2  відновлення діяльності УКГЦ та УАПЦ
В  релігійний 3  боротьба за незалежність України
Г  самостійницький 4  захист прав людини згідно з Гельсінськими угодами.

III. Завдання цієї форми складається з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  у Києві відкрито палац культури «України»;
 • Б  у Києві відбулися ХХІІ (Московські) Олімпійські ігри;
 • В  демонстрація біля пам’ятника Т. Шевченкові в Києві;
 • Г  утворення Української Гельсінської спілки.

32. Розташуйте в логічній послідовності:

 • А  у Кривому Розі збудована найбільша у світі доменна піч;
 • Б  на Запорізькому автозаводі «Комунар» розпочато серійний випуск автомобіля «Запорожець-966»;
 • В  закінчено спорудження трансконтинентального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород;
 • Г  на Нікопольському заводі здано в експлуатацію найбільший у СРСР трубний цех.

33. Розташуйте у логічній послідовності:

 • А  В. Чорновіл підготував збірку матеріалів «Лихо з розуму» про арешти в Україні;
 • Б  перша хвиля арештів дисидентів України;
 • В  нові репресії проти української інтеліґенції;
 • Г  протест  139 діячів  культури України  проти  арештів  тА  утисків  української культури.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищ  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  «…. Людина,  якА  відкрито  не  погоджувалася  з  існуючою  політичною системою, ідеологією».

 1. Запишіть термін.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. Назвіть  прізвищА  відомих  вам  діячів  які  брали  в  цьому  активну участь?

35.  «…через низький природний приріст населення, який у повоєнний період з року в рік знижується, у майбутньому п’ятиріччі можливості щодо  направлення  робочої  сили  зА  межі  Української  РСР  різко  скоротились…

У  цих  умовах  виконання  завдання  з  переселення  на  Далекий  Схід і в Читинську  область,  встановленого  постановою  ЦК  КПРС  та  РМ

СРСР, більше ніж на половину здійснювались за рахунок високоіндустріальних областей, в т. ч. Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Ворошиловградської… Враховуючи викладене, РМ УРСР вважає за можливе направити з республіки 2500 родин, по 500 родин щорічно…»

 1. Про які події йдеться в цьому уривку?
 2. Вкажіть хронологічні межі цього явища.
 3. З якими територіями це було пов’язано?

36.  «Після демобілізації — інженер на коксохімічному заводі в м. Дніпродзержинську, з 1946 р. секретар парткому на тому ж заводі. З того часу постійно  перебував  нА  партійній  роботі.  З  1957 р. —  член  президії  та секретар ЦК КПУ. У 1961–1963 рр. — голова Ради міністрів УРСР, кандидат до президії ЦК КПРС. 1963–1965 рр. — перший секретар Дніпровського  обкому КПУ.  1965–1972 рр. —  знову  голова Ради міністрів УРСР. З 1966 р. — член політбюро ЦК КПУ та з 1971 р. — ЦК КПРС.

У 1972–1989 рр. — перший секретар ЦК КПУ».

 1. Назвіть прізвище партійного діяча в Україні.
 2. З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких подій він був.

37. Єдиний  метод,  який  повинен  був  використовуватися  в  літературі   1960–1980-х рр. й означав творче сприйняття й відображення світу .

 1. Назвіть термін.
 2. З якими подіями історії України це пов’язано?
 3. Хто із політичних діячів був ініціатором запровадження цього методу?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. У чому полягалА  ідеологічна криза радянського політичного режиму? Чи можна було, на вашу думку, подолати цю кризу в рамках політичного ладу, закріпленого Конституцією 1978 р.?

39. Назвіть  складові  економічної реформи  другої половини  1960-х рр.  та визначте причини її провалу.

40. Дайте оцінку досягненням  і прорахункам у галузі народної освіти. Чи справді в цей час загальноосвітня школа переживала кризу?

41. У чому полягало  історичне значення діяльності українських дисидентів? Яке місце ви можете відвести їм в історії України?

Відповіді до теми 4  «Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х – початок 1980-х рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б В В Г А Г Б В В В А Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В В Б В В Б Б А Б Г Б В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 4 2 3 2 2 4 2 3 2
Б 3 4 1 4 1 3 4 1 1
В 2 1 4 1 4 2 1 4 4
Г 1 3 2 3 3 1 3 2 3

Завдання IV типу

34. Дисидент. 35. 1971–1975 рр. 36. В. Щербицький. 37. Соцреалізм.

Тест 2

http://istzno.dp.ua/temzno/test-temi-29-ukrayina-v-period-zagostrennya-krizi-radyanskoyi-sistemi-1965-1985-rr

Остання зміна: Saturday 16 September 2017 1:18 PM