Переглянути усі відповіді. Усі учасники. Переглянути порядок за замовчуванням Допомогти з Розташувати відповіді Відповіді: 45

Дистанційне навчання

Шановний користуач!

Запрошуємо прийняти участь в анонімному анкетуванні.
Дане опитування націлене на покращення організації дистанційної освіти в МДУ.

1

Як часто Ви користуєтесь інтернетом?

Відповідь В середньому Сумарний
Кожного дня   100% 44
Сумарний   98% 44/45

2

Чи стикалися Ви на практиці з технологіями дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   68% 30
Чув/ла, або читав/ла книгу   20% 9
Не знаю, що це таке   2% 1
Ні   9% 4
Сумарний   98% 44/45

3

Яким Ви бачите дистанційне навчання в МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
В якості допоміжного навчання   57% 25
В якості основного навчання   9% 4
Ставлюся нейтрально до застосування дистанційних технологій   25% 11
Ставлюся негативно до застосування дистанційних технологій   2% 1
Ніколи не думав/ла про це   7% 3
Сумарний   98% 44/45

4

Чи вважаєте Ви, що навчання майбутнього - це навчання через мережу Інтернет?
Відповідь В середньому Сумарний
Так, безсумнівно   16% 7
Це буде однією з технологій, але не провідною   66% 29
Ніколи техніка не замінить людини   14% 6
Майбутнє - за особистим спілкуванням викладача та студента   5% 2
Сумарний   98% 44/45

5

Які цілі впровадження системи дистанційного навчання Ви вважаєте найбільш значущими? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Відповідність освітньої діяльності університету світовим тенденціям   16% 19
Використання можливостей єдиного відкритого освітнього простору   18% 21
Розвиток нових сегментів освітніх послуг   14% 16
Створення і використання нових форм навчання при їх інтеграції з іншими формами навчання   25% 29
Збереження і тиражування педагогічного досвіду і унікальних методик викладання   8% 10
Скорочення витрат на забезпечення компонентів навчального процесу   19% 22
Важко відповісти   1% 1
Сумарний   100% 118/45

6

Які переваги, на Вашу думку, найбільш важливі при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо.
Середній клас
12345
Можливість поєднувати роботу з навчанням 4.3 
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 4.1 
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 3.4 
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 3.9 
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 4.1 
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 4.3 
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3.9 
Економія часу та коштів на транспортні пересування 4.4 
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 4.1 
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 3.8 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Можливість поєднувати роботу з навчанням 1 (2%) 2 (5%) 3 (7%) 14 (32%) 24 (55%) 44
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 1 (2%) 2 (5%) 5 (11%) 19 (43%) 17 (39%) 44
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 1 (2%) 2 (5%) 24 (55%) 13 (30%) 4 (9%) 44
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 1 (2%) 7 (16%) 3 (7%) 16 (36%) 17 (39%) 44
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 3 (7%) 2 (5%) 3 (7%) 17 (39%) 19 (43%) 44
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 2 (5%) 0 7 (16%) 10 (23%) 25 (57%) 44
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3 (7%) 1 (2%) 8 (18%) 18 (41%) 14 (32%) 44
Економія часу та коштів на транспортні пересування 1 (2%) 0 4 (9%) 16 (36%) 23 (52%) 44
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 2 (5%) 1 (2%) 4 (9%) 19 (43%) 18 (41%) 44
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 1 (2%) 3 (7%) 12 (27%) 14 (32%) 14 (32%) 44

7

Які труднощі, на Вашу думку, є найбільш значущими при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо. 
Середній клас
12345
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 3.9 
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 3.5 
Відсутність контролю за учнями 3.5 
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 3.2 
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 3.2 
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 3.1 
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 3.2 
Недостатня розробка методик навчання 3.5 
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 3.4 
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3.3 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 2 (5%) 3 (7%) 9 (20%) 12 (27%) 18 (41%) 44
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 2 (5%) 12 (27%) 4 (9%) 13 (30%) 13 (30%) 44
Відсутність контролю за учнями 3 (7%) 3 (7%) 15 (34%) 17 (39%) 6 (14%) 44
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 9 (20%) 8 (18%) 6 (14%) 7 (16%) 14 (32%) 44
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 7 (16%) 4 (9%) 15 (34%) 9 (20%) 9 (20%) 44
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 1 (2%) 12 (27%) 17 (39%) 10 (23%) 4 (9%) 44
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 8 (18%) 3 (7%) 10 (23%) 17 (39%) 6 (14%) 44
Недостатня розробка методик навчання 8 (18%) 3 (7%) 4 (9%) 16 (36%) 13 (30%) 44
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 8 (18%) 7 (16%) 4 (9%) 10 (23%) 15 (34%) 44
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3 (7%) 12 (27%) 6 (14%) 16 (36%) 7 (16%) 44

8

Чи підтримуєте Ви ідею впровадження в навчальний процес МДУ елементів дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   75% 33
Ні   11% 5
Важко відповісти   14% 6
Сумарний   98% 44/45

9

Відзначте фактори, які на Ваш погляд, перешкоджають використанню дистанційних освітніх технологій у МДУ?

Відповідь В середньому Сумарний
Недостатня розробленість нормативно-правових документів в галузі дистанційного навчання   12% 8
Недостатня розробленість науково-методичних основ дистанційного навчання   14% 9
Недосконалість системи діагностики якості результатів навчання   12% 8
Відсутність психологічної готовності викладачів і навчально-допоміжного персоналу університету   17% 11
Недостатній рівень володіння викладачів засобами інформаційних і комунікаційних технологій   8% 5
Недостатнє технічне оснащення навчального процесу   12% 8
Відсутність необхідних навчально-методичних матеріалів по створенню і розробці дистанційних курсів   9% 6
Важко відповісти   14% 9
Сумарний   100% 64/45

10

Які освітні послуги, на Вашу думку, можуть бути реалізовані з використанням дистанційного навчання у МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
Вища освіта (бакалаврат)   11% 5
Вища освіта (магістратура)   23% 10
Всі перераховані вище   48% 21
Важко відповісти   18% 8
Сумарний   98% 44/45

11

Які форми і засоби дистанційного навчання на Ваш погляд повинні застосовуватися викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді)

Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   15% 37
Відеоконференції   8% 20
Форум (засіб для обговорення тем)   10% 24
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   7% 18
Електронна дошка оголошень   7% 18
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   5% 13
Електронні навчальні матеріали   11% 27
Електронні бібліотеки   14% 35
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   8% 20
Відеокурси   13% 32
Сумарний   100% 244/45

12

Які форми і засоби дистанційного навчання вже використовуються викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді) 
Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   25% 42
Відеоконференції   4% 6
Форум (засіб для обговорення тем)   15% 26
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   7% 11
Електронна дошка оголошень   6% 10
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   4% 7
Електронні навчальні матеріали   17% 29
Електронні бібліотеки   12% 20
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   5% 9
Відеокурси   5% 9
Сумарний   100% 169/45

13

З якою метою, на Ваш погляд, викладачі МДУ використовують дистанційні технології? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Проведення індивідуальних занять   13% 11
Видача завдань для самостійного виконання   45% 38
Перевірка завдань самостійного виконання   30% 25
Робота по індивідуальної траєкторії з учнями (обдаровані студенти, підготовка до олімпіад, конференцій, конкурсів та ін.)   7% 6
Інше   5% 4
Сумарний   100% 84/45

14

Як Ви вважаєте, при дистанційному навчанні покращиться якість освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   45% 20
Ні   16% 7
Сумніваюся   18% 8
Важко відповісти   20% 9
Сумарний   98% 44/45

15

Як Ви вважаєте, які завдання вирішує дистанційне навчання? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Підвищує в учня рівень знань, умінь, навичок   12% 18
Формує навички роботи з обсягами інформації, розвиває самостійність в пошуку і використанні необхідної інформації   18% 27
Надає можливість розширити коло свого спілкування   6% 9
Розвиває здібності учня   12% 18
Розвиває навички самоконтролю   15% 22
Формує мотивацію до самоосвіти   10% 14
Надає можливість навчання у зручний час і зручному місці   24% 35
Важко відповісти   3% 4
Сумарний   100% 147/45

16

Яку форму навчання Ви обрали б для отримання додаткової освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Із застосуванням дистанційних освітніх технологій в повному обсязі, тому що вона мене у всьому влаштовує (свобода у виборі часу навчання, індивідуальний підхід, немає «прив'язки» до жорсткого розкладу занять в будівлі вузу, економія фінансових коштів, мінімальний відрив від роботи та ін.)   52% 23
З частковим застосуванням дистанційних технологій, тому що хотілося б спілкуватись з викладачами в стінах навчального закладу в режимі аудиторних занять   30% 13
Традиційну «очну форму», тому що ніщо не може замінити безпосереднього спілкування з викладачами в рамках лекцій, практичних занять в аудиторії.   18% 8
Сумарний   98% 44/45

17

Як Ви вважаєте, чи потрібні навички використання технологій дистанційного навчання у Вашій подальшій професійній діяльності?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   86% 38
Ні   2% 1
Важко відповісти   11% 5
Сумарний   98% 44/45