Переглянути усі відповіді. Усі учасники. Низхідний порядокДопомогти з Розташувати відповіді Відповіді: 42

Дистанційне навчання

Шановний користуач!

Запрошуємо прийняти участь в анонімному анкетуванні.
Дане опитування націлене на покращення організації дистанційної освіти в МДУ.

1

Як часто Ви користуєтесь інтернетом?

Відповідь В середньому Сумарний
Кожного дня   100% 41
Сумарний   98% 41/42

2

Чи стикалися Ви на практиці з технологіями дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   78% 32
Ні   10% 4
Чув/ла, або читав/ла книгу   10% 4
Не знаю, що це таке   2% 1
Сумарний   98% 41/42

3

Яким Ви бачите дистанційне навчання в МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
В якості допоміжного навчання   54% 22
Ставлюся нейтрально до застосування дистанційних технологій   27% 11
В якості основного навчання   10% 4
Ніколи не думав/ла про це   7% 3
Ставлюся негативно до застосування дистанційних технологій   2% 1
Сумарний   98% 41/42

4

Чи вважаєте Ви, що навчання майбутнього - це навчання через мережу Інтернет?
Відповідь В середньому Сумарний
Це буде однією з технологій, але не провідною   61% 25
Так, безсумнівно   20% 8
Ніколи техніка не замінить людини   15% 6
Майбутнє - за особистим спілкуванням викладача та студента   5% 2
Сумарний   98% 41/42

5

Які цілі впровадження системи дистанційного навчання Ви вважаєте найбільш значущими? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Створення і використання нових форм навчання при їх інтеграції з іншими формами навчання   23% 24
Скорочення витрат на забезпечення компонентів навчального процесу   22% 23
Використання можливостей єдиного відкритого освітнього простору   20% 21
Відповідність освітньої діяльності університету світовим тенденціям   14% 15
Розвиток нових сегментів освітніх послуг   11% 12
Збереження і тиражування педагогічного досвіду і унікальних методик викладання   9% 10
Важко відповісти   1% 1

6

Які переваги, на Вашу думку, найбільш важливі при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо.
Середній клас
12345
Економія часу та коштів на транспортні пересування 4.3 
Можливість поєднувати роботу з навчанням 4.3 
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 4.2 
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 4.2 
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 4.1 
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 4.1 
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 4.1 
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 3.9 
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3.8 
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 3.4 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Економія часу та коштів на транспортні пересування 1 (2%) 0 4 (10%) 16 (39%) 20 (49%) 41
Можливість поєднувати роботу з навчанням 1 (2%) 2 (5%) 3 (7%) 14 (34%) 21 (51%) 41
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 2 (5%) 1 (2%) 0 20 (49%) 18 (44%) 41
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 2 (5%) 0 7 (17%) 11 (27%) 21 (51%) 41
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 1 (2%) 3 (7%) 3 (7%) 16 (39%) 18 (44%) 41
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 1 (2%) 2 (5%) 6 (15%) 14 (34%) 18 (44%) 41
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 3 (7%) 2 (5%) 3 (7%) 14 (34%) 19 (46%) 41
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 1 (2%) 3 (7%) 11 (27%) 10 (24%) 16 (39%) 41
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3 (7%) 2 (5%) 8 (20%) 14 (34%) 14 (34%) 41
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 1 (2%) 3 (7%) 19 (46%) 13 (32%) 5 (12%) 41

7

Які труднощі, на Вашу думку, є найбільш значущими при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо. 
Середній клас
12345
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 3.9 
Відсутність контролю за учнями 3.6 
Недостатня розробка методик навчання 3.5 
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 3.3 
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3.3 
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 3.3 
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 3.3 
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 3.2 
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 3.1 
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 3.0 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 2 (5%) 3 (7%) 9 (22%) 12 (29%) 15 (37%) 41
Відсутність контролю за учнями 2 (5%) 4 (10%) 11 (27%) 17 (41%) 7 (17%) 41
Недостатня розробка методик навчання 8 (20%) 2 (5%) 4 (10%) 17 (41%) 10 (24%) 41
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 2 (5%) 13 (32%) 4 (10%) 13 (32%) 9 (22%) 41
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 2 (5%) 12 (29%) 6 (15%) 12 (29%) 9 (22%) 41
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 7 (17%) 3 (7%) 12 (29%) 10 (24%) 9 (22%) 41
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 8 (20%) 2 (5%) 10 (24%) 13 (32%) 8 (20%) 41
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 8 (20%) 7 (17%) 5 (12%) 10 (24%) 11 (27%) 41
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 1 (2%) 11 (27%) 15 (37%) 10 (24%) 4 (10%) 41
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 9 (22%) 9 (22%) 5 (12%) 8 (20%) 10 (24%) 41

8

Чи підтримуєте Ви ідею впровадження в навчальний процес МДУ елементів дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   73% 30
Важко відповісти   15% 6
Ні   12% 5
Сумарний   98% 41/42

9

Відзначте фактори, які на Ваш погляд, перешкоджають використанню дистанційних освітніх технологій у МДУ?

Відповідь В середньому Сумарний
Відсутність психологічної готовності викладачів і навчально-допоміжного персоналу університету   17% 10
Недостатнє технічне оснащення навчального процесу   15% 9
Недостатня розробленість науково-методичних основ дистанційного навчання   15% 9
Недосконалість системи діагностики якості результатів навчання   13% 8
Відсутність необхідних навчально-методичних матеріалів по створенню і розробці дистанційних курсів   12% 7
Недостатня розробленість нормативно-правових документів в галузі дистанційного навчання   12% 7
Важко відповісти   8% 5
Недостатній рівень володіння викладачів засобами інформаційних і комунікаційних технологій   8% 5

10

Які освітні послуги, на Вашу думку, можуть бути реалізовані з використанням дистанційного навчання у МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
Всі перераховані вище   49% 20
Вища освіта (магістратура)   29% 12
Вища освіта (бакалаврат)   12% 5
Важко відповісти   10% 4
Сумарний   98% 41/42

11

Які форми і засоби дистанційного навчання на Ваш погляд повинні застосовуватися викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді)

Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   16% 35
Електронні бібліотеки   14% 31
Відеокурси   13% 28
Електронні навчальні матеріали   11% 24
Форум (засіб для обговорення тем)   9% 20
Відеоконференції   9% 20
Електронна дошка оголошень   8% 18
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   8% 18
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   7% 16
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   6% 13

12

Які форми і засоби дистанційного навчання вже використовуються викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді) 
Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   24% 39
Електронні навчальні матеріали   18% 29
Форум (засіб для обговорення тем)   16% 26
Електронні бібліотеки   12% 20
Електронна дошка оголошень   6% 10
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   6% 10
Відеокурси   5% 9
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   5% 9
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   4% 7
Відеоконференції   4% 6

13

З якою метою, на Ваш погляд, викладачі МДУ використовують дистанційні технології? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Видача завдань для самостійного виконання   42% 34
Перевірка завдань самостійного виконання   30% 24
Проведення індивідуальних занять   14% 11
Інше   7% 6
Робота по індивідуальної траєкторії з учнями (обдаровані студенти, підготовка до олімпіад, конференцій, конкурсів та ін.)   7% 6

14

Як Ви вважаєте, при дистанційному навчанні покращиться якість освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   54% 22
Сумніваюся   20% 8
Важко відповісти   20% 8
Ні   7% 3
Сумарний   98% 41/42

15

Як Ви вважаєте, які завдання вирішує дистанційне навчання? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Надає можливість навчання у зручний час і зручному місці   23% 31
Формує навички роботи з обсягами інформації, розвиває самостійність в пошуку і використанні необхідної інформації   18% 24
Розвиває навички самоконтролю   16% 22
Підвищує в учня рівень знань, умінь, навичок   13% 18
Формує мотивацію до самоосвіти   11% 15
Розвиває здібності учня   10% 14
Надає можливість розширити коло свого спілкування   6% 8
Важко відповісти   3% 4

16

Яку форму навчання Ви обрали б для отримання додаткової освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Із застосуванням дистанційних освітніх технологій в повному обсязі, тому що вона мене у всьому влаштовує (свобода у виборі часу навчання, індивідуальний підхід, немає «прив'язки» до жорсткого розкладу занять в будівлі вузу, економія фінансових коштів, мінімальний відрив від роботи та ін.)   46% 19
З частковим застосуванням дистанційних технологій, тому що хотілося б спілкуватись з викладачами в стінах навчального закладу в режимі аудиторних занять   34% 14
Традиційну «очну форму», тому що ніщо не може замінити безпосереднього спілкування з викладачами в рамках лекцій, практичних занять в аудиторії.   20% 8
Сумарний   98% 41/42

17

Як Ви вважаєте, чи потрібні навички використання технологій дистанційного навчання у Вашій подальшій професійній діяльності?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   85% 35
Важко відповісти   12% 5
Ні   2% 1
Сумарний   98% 41/42