Переглянути усі відповіді. Усі учасники. Низхідний порядокДопомогти з Розташувати відповіді Відповіді: 43

Дистанційне навчання

Шановний користуач!

Запрошуємо прийняти участь в анонімному анкетуванні.
Дане опитування націлене на покращення організації дистанційної освіти в МДУ.

1

Як часто Ви користуєтесь інтернетом?

Відповідь В середньому Сумарний
Кожного дня   100% 42
Сумарний   98% 42/43

2

Чи стикалися Ви на практиці з технологіями дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   76% 32
Чув/ла, або читав/ла книгу   12% 5
Ні   10% 4
Не знаю, що це таке   2% 1
Сумарний   98% 42/43

3

Яким Ви бачите дистанційне навчання в МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
В якості допоміжного навчання   55% 23
Ставлюся нейтрально до застосування дистанційних технологій   26% 11
В якості основного навчання   10% 4
Ніколи не думав/ла про це   7% 3
Ставлюся негативно до застосування дистанційних технологій   2% 1
Сумарний   98% 42/43

4

Чи вважаєте Ви, що навчання майбутнього - це навчання через мережу Інтернет?
Відповідь В середньому Сумарний
Це буде однією з технологій, але не провідною   60% 25
Так, безсумнівно   21% 9
Ніколи техніка не замінить людини   14% 6
Майбутнє - за особистим спілкуванням викладача та студента   5% 2
Сумарний   98% 42/43

5

Які цілі впровадження системи дистанційного навчання Ви вважаєте найбільш значущими? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Створення і використання нових форм навчання при їх інтеграції з іншими формами навчання   23% 25
Скорочення витрат на забезпечення компонентів навчального процесу   21% 23
Використання можливостей єдиного відкритого освітнього простору   20% 22
Відповідність освітньої діяльності університету світовим тенденціям   15% 16
Розвиток нових сегментів освітніх послуг   12% 13
Збереження і тиражування педагогічного досвіду і унікальних методик викладання   9% 10
Важко відповісти   1% 1

6

Які переваги, на Вашу думку, найбільш важливі при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо.
Середній клас
12345
Економія часу та коштів на транспортні пересування 4.3 
Можливість поєднувати роботу з навчанням 4.3 
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 4.3 
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 4.2 
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 4.1 
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 4.1 
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 4.1 
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 3.9 
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3.9 
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 3.4 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Економія часу та коштів на транспортні пересування 1 (2%) 0 4 (10%) 17 (40%) 20 (48%) 42
Можливість поєднувати роботу з навчанням 1 (2%) 2 (5%) 3 (7%) 14 (33%) 22 (52%) 42
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 2 (5%) 1 (2%) 0 20 (48%) 19 (45%) 42
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 2 (5%) 0 7 (17%) 11 (26%) 22 (52%) 42
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 1 (2%) 3 (7%) 3 (7%) 17 (40%) 18 (43%) 42
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 1 (2%) 2 (5%) 6 (14%) 15 (36%) 18 (43%) 42
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 3 (7%) 2 (5%) 3 (7%) 14 (33%) 20 (48%) 42
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 1 (2%) 3 (7%) 12 (29%) 10 (24%) 16 (38%) 42
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3 (7%) 2 (5%) 8 (19%) 14 (33%) 15 (36%) 42
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 1 (2%) 3 (7%) 20 (48%) 13 (31%) 5 (12%) 42

7

Які труднощі, на Вашу думку, є найбільш значущими при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо. 
Середній клас
12345
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 3.9 
Відсутність контролю за учнями 3.5 
Недостатня розробка методик навчання 3.4 
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 3.3 
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3.3 
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 3.2 
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 3.2 
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 3.2 
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 3.1 
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 3.0 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 2 (5%) 3 (7%) 9 (21%) 13 (31%) 15 (36%) 42
Відсутність контролю за учнями 3 (7%) 4 (10%) 11 (26%) 17 (40%) 7 (17%) 42
Недостатня розробка методик навчання 8 (19%) 3 (7%) 4 (10%) 17 (40%) 10 (24%) 42
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 2 (5%) 13 (31%) 5 (12%) 13 (31%) 9 (21%) 42
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3 (7%) 12 (29%) 6 (14%) 12 (29%) 9 (21%) 42
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 7 (17%) 4 (10%) 12 (29%) 10 (24%) 9 (21%) 42
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 8 (19%) 3 (7%) 10 (24%) 13 (31%) 8 (19%) 42
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 8 (19%) 7 (17%) 6 (14%) 10 (24%) 11 (26%) 42
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 1 (2%) 12 (29%) 15 (36%) 10 (24%) 4 (10%) 42
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 9 (21%) 9 (21%) 6 (14%) 8 (19%) 10 (24%) 42

8

Чи підтримуєте Ви ідею впровадження в навчальний процес МДУ елементів дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   74% 31
Важко відповісти   14% 6
Ні   12% 5
Сумарний   98% 42/43

9

Відзначте фактори, які на Ваш погляд, перешкоджають використанню дистанційних освітніх технологій у МДУ?

Відповідь В середньому Сумарний
Відсутність психологічної готовності викладачів і навчально-допоміжного персоналу університету   17% 11
Недостатнє технічне оснащення навчального процесу   14% 9
Недостатня розробленість науково-методичних основ дистанційного навчання   14% 9
Недостатня розробленість нормативно-правових документів в галузі дистанційного навчання   13% 8
Недосконалість системи діагностики якості результатів навчання   13% 8
Відсутність необхідних навчально-методичних матеріалів по створенню і розробці дистанційних курсів   11% 7
Недостатній рівень володіння викладачів засобами інформаційних і комунікаційних технологій   10% 6
Важко відповісти   8% 5

10

Які освітні послуги, на Вашу думку, можуть бути реалізовані з використанням дистанційного навчання у МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
Всі перераховані вище   50% 21
Вища освіта (магістратура)   29% 12
Вища освіта (бакалаврат)   12% 5
Важко відповісти   10% 4
Сумарний   98% 42/43

11

Які форми і засоби дистанційного навчання на Ваш погляд повинні застосовуватися викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді)

Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   15% 35
Електронні бібліотеки   14% 32
Відеокурси   12% 29
Електронні навчальні матеріали   11% 25
Форум (засіб для обговорення тем)   9% 21
Відеоконференції   9% 21
Електронна дошка оголошень   8% 19
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   8% 19
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   7% 17
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   6% 14

12

Які форми і засоби дистанційного навчання вже використовуються викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді) 
Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   24% 40
Електронні навчальні матеріали   18% 30
Форум (засіб для обговорення тем)   15% 26
Електронні бібліотеки   12% 20
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   7% 11
Електронна дошка оголошень   6% 10
Відеокурси   5% 9
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   5% 9
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   4% 7
Відеоконференції   4% 6

13

З якою метою, на Ваш погляд, викладачі МДУ використовують дистанційні технології? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Видача завдань для самостійного виконання   42% 35
Перевірка завдань самостійного виконання   30% 25
Проведення індивідуальних занять   14% 12
Інше   7% 6
Робота по індивідуальної траєкторії з учнями (обдаровані студенти, підготовка до олімпіад, конференцій, конкурсів та ін.)   7% 6

14

Як Ви вважаєте, при дистанційному навчанні покращиться якість освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   52% 22
Важко відповісти   21% 9
Сумніваюся   19% 8
Ні   7% 3
Сумарний   98% 42/43

15

Як Ви вважаєте, які завдання вирішує дистанційне навчання? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Надає можливість навчання у зручний час і зручному місці   23% 32
Формує навички роботи з обсягами інформації, розвиває самостійність в пошуку і використанні необхідної інформації   18% 25
Розвиває навички самоконтролю   16% 23
Підвищує в учня рівень знань, умінь, навичок   13% 18
Формує мотивацію до самоосвіти   11% 16
Розвиває здібності учня   10% 14
Надає можливість розширити коло свого спілкування   6% 9
Важко відповісти   3% 4

16

Яку форму навчання Ви обрали б для отримання додаткової освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Із застосуванням дистанційних освітніх технологій в повному обсязі, тому що вона мене у всьому влаштовує (свобода у виборі часу навчання, індивідуальний підхід, немає «прив'язки» до жорсткого розкладу занять в будівлі вузу, економія фінансових коштів, мінімальний відрив від роботи та ін.)   45% 19
З частковим застосуванням дистанційних технологій, тому що хотілося б спілкуватись з викладачами в стінах навчального закладу в режимі аудиторних занять   36% 15
Традиційну «очну форму», тому що ніщо не може замінити безпосереднього спілкування з викладачами в рамках лекцій, практичних занять в аудиторії.   19% 8
Сумарний   98% 42/43

17

Як Ви вважаєте, чи потрібні навички використання технологій дистанційного навчання у Вашій подальшій професійній діяльності?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   86% 36
Важко відповісти   12% 5
Ні   2% 1
Сумарний   98% 42/43