Переглянути усі відповіді. Усі учасники. Низхідний порядок Допомогти з Розташувати відповіді Відповіді: 45

Дистанційне навчання

Шановний користуач!

Запрошуємо прийняти участь в анонімному анкетуванні.
Дане опитування націлене на покращення організації дистанційної освіти в МДУ.

1

Як часто Ви користуєтесь інтернетом?

Відповідь В середньому Сумарний
Кожного дня   100% 44
Сумарний   98% 44/45

2

Чи стикалися Ви на практиці з технологіями дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   68% 30
Чув/ла, або читав/ла книгу   20% 9
Ні   9% 4
Не знаю, що це таке   2% 1
Сумарний   98% 44/45

3

Яким Ви бачите дистанційне навчання в МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
В якості допоміжного навчання   57% 25
Ставлюся нейтрально до застосування дистанційних технологій   25% 11
В якості основного навчання   9% 4
Ніколи не думав/ла про це   7% 3
Ставлюся негативно до застосування дистанційних технологій   2% 1
Сумарний   98% 44/45

4

Чи вважаєте Ви, що навчання майбутнього - це навчання через мережу Інтернет?
Відповідь В середньому Сумарний
Це буде однією з технологій, але не провідною   66% 29
Так, безсумнівно   16% 7
Ніколи техніка не замінить людини   14% 6
Майбутнє - за особистим спілкуванням викладача та студента   5% 2
Сумарний   98% 44/45

5

Які цілі впровадження системи дистанційного навчання Ви вважаєте найбільш значущими? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Створення і використання нових форм навчання при їх інтеграції з іншими формами навчання   25% 29
Скорочення витрат на забезпечення компонентів навчального процесу   19% 22
Використання можливостей єдиного відкритого освітнього простору   18% 21
Відповідність освітньої діяльності університету світовим тенденціям   16% 19
Розвиток нових сегментів освітніх послуг   14% 16
Збереження і тиражування педагогічного досвіду і унікальних методик викладання   8% 10
Важко відповісти   1% 1
Сумарний   100% 118/45

6

Які переваги, на Вашу думку, найбільш важливі при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо.
Середній клас
12345
Економія часу та коштів на транспортні пересування 4.4 
Можливість поєднувати роботу з навчанням 4.3 
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 4.3 
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 4.1 
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 4.1 
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 4.1 
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 3.9 
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3.9 
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 3.8 
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 3.4 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Економія часу та коштів на транспортні пересування 1 (2%) 0 4 (9%) 16 (36%) 23 (52%) 44
Можливість поєднувати роботу з навчанням 1 (2%) 2 (5%) 3 (7%) 14 (32%) 24 (55%) 44
Можливість безперервної освіти протягом всього життя 2 (5%) 0 7 (16%) 10 (23%) 25 (57%) 44
Рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості учня 2 (5%) 1 (2%) 4 (9%) 19 (43%) 18 (41%) 44
Технологічність процесу навчання (використання інформаційних технологій) 1 (2%) 2 (5%) 5 (11%) 19 (43%) 17 (39%) 44
Дозволяє вчитися в комфортній і звичній обстановці 3 (7%) 2 (5%) 3 (7%) 17 (39%) 19 (43%) 44
Необмеженність студентів у виборі навчального закладу 1 (2%) 7 (16%) 3 (7%) 16 (36%) 17 (39%) 44
Потенційна можливість охоплення якомога більшої кількості студентів 3 (7%) 1 (2%) 8 (18%) 18 (41%) 14 (32%) 44
Легкість оновлення змісту і можливості архівації старого матеріалу: будь-який навчальний матеріал залишається у студента фіксованим у вигляді комп'ютерних лекцій 1 (2%) 3 (7%) 12 (27%) 14 (32%) 14 (32%) 44
Самостійне складання навчального плану, графіка, розклад предметів, що вивчаються 1 (2%) 2 (5%) 24 (55%) 13 (30%) 4 (9%) 44

7

Які труднощі, на Вашу думку, є найбільш значущими при виборі дистанційного навчання? 
Оцініть судження за 5-ти бальною шкалою, де 1 - абсолютно не має значення, 2 - не важливо, 3 - важко відповісти, 4 - важливо, 5 - дуже важливо. 
Середній клас
12345
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 3.9 
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 3.5 
Недостатня розробка методик навчання 3.5 
Відсутність контролю за учнями 3.5 
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 3.4 
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3.3 
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 3.2 
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 3.2 
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 3.2 
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 3.1 
Відповіді 1 2 3 4 5 Сумарний
Відсутність особистого спілкування з викладачем та іншими студентами 2 (5%) 3 (7%) 9 (20%) 12 (27%) 18 (41%) 44
Обмежені технічні можливості і повільні модеми призводять до затримок у передачі звуку, відео та графіки 2 (5%) 12 (27%) 4 (9%) 13 (30%) 13 (30%) 44
Недостатня розробка методик навчання 8 (18%) 3 (7%) 4 (9%) 16 (36%) 13 (30%) 44
Відсутність контролю за учнями 3 (7%) 3 (7%) 15 (34%) 17 (39%) 6 (14%) 44
У деяких випадках в сільських областях все ще ускладнений доступ до Інтернету 8 (18%) 7 (16%) 4 (9%) 10 (23%) 15 (34%) 44
Інформаційна перевантаженість: велика кількість повідомлень, одержуваних по електронній пошті для читання, в результаті виникає складність обмірковування і відповіді на них 3 (7%) 12 (27%) 6 (14%) 16 (36%) 7 (16%) 44
Створення дистанційних курсів, що дозволяють досягти тієї ж ефективності, що і традиційне навчання 8 (18%) 3 (7%) 10 (23%) 17 (39%) 6 (14%) 44
Успішність навчання частково залежить від технічних навичок в управлінні комп'ютером 9 (20%) 8 (18%) 6 (14%) 7 (16%) 14 (32%) 44
Існує цілий ряд практичних навичок, які можна отримати тільки при виконанні реальних (а не віртуальних) практичних і лабораторних робіт 7 (16%) 4 (9%) 15 (34%) 9 (20%) 9 (20%) 44
Відрахування студентів дистанційного навчання вище, ніж студентів традиційних курсів 1 (2%) 12 (27%) 17 (39%) 10 (23%) 4 (9%) 44

8

Чи підтримуєте Ви ідею впровадження в навчальний процес МДУ елементів дистанційного навчання?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   75% 33
Важко відповісти   14% 6
Ні   11% 5
Сумарний   98% 44/45

9

Відзначте фактори, які на Ваш погляд, перешкоджають використанню дистанційних освітніх технологій у МДУ?

Відповідь В середньому Сумарний
Відсутність психологічної готовності викладачів і навчально-допоміжного персоналу університету   17% 11
Недостатня розробленість науково-методичних основ дистанційного навчання   14% 9
Важко відповісти   14% 9
Недостатня розробленість нормативно-правових документів в галузі дистанційного навчання   12% 8
Недосконалість системи діагностики якості результатів навчання   12% 8
Недостатнє технічне оснащення навчального процесу   12% 8
Відсутність необхідних навчально-методичних матеріалів по створенню і розробці дистанційних курсів   9% 6
Недостатній рівень володіння викладачів засобами інформаційних і комунікаційних технологій   8% 5
Сумарний   100% 64/45

10

Які освітні послуги, на Вашу думку, можуть бути реалізовані з використанням дистанційного навчання у МДУ?
Відповідь В середньому Сумарний
Всі перераховані вище   48% 21
Вища освіта (магістратура)   23% 10
Важко відповісти   18% 8
Вища освіта (бакалаврат)   11% 5
Сумарний   98% 44/45

11

Які форми і засоби дистанційного навчання на Ваш погляд повинні застосовуватися викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді)

Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   15% 37
Електронні бібліотеки   14% 35
Відеокурси   13% 32
Електронні навчальні матеріали   11% 27
Форум (засіб для обговорення тем)   10% 24
Відеоконференції   8% 20
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   8% 20
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   7% 18
Електронна дошка оголошень   7% 18
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   5% 13
Сумарний   100% 244/45

12

Які форми і засоби дистанційного навчання вже використовуються викладачами МДУ? (можливо декілька варіантів відповіді) 
Відповідь В середньому Сумарний
Електронна пошта   25% 42
Електронні навчальні матеріали   17% 29
Форум (засіб для обговорення тем)   15% 26
Електронні бібліотеки   12% 20
Чат (засіб для обміну повідомленнями в режимі реального часу)   7% 11
Електронна дошка оголошень   6% 10
Віртуальні лабораторії (онлайн тестування, візуальні завдання і тд.)   5% 9
Відеокурси   5% 9
Мережеві папки (для швидкого обміну даними між викладачами та студентами)   4% 7
Відеоконференції   4% 6
Сумарний   100% 169/45

13

З якою метою, на Ваш погляд, викладачі МДУ використовують дистанційні технології? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Видача завдань для самостійного виконання   45% 38
Перевірка завдань самостійного виконання   30% 25
Проведення індивідуальних занять   13% 11
Робота по індивідуальної траєкторії з учнями (обдаровані студенти, підготовка до олімпіад, конференцій, конкурсів та ін.)   7% 6
Інше   5% 4
Сумарний   100% 84/45

14

Як Ви вважаєте, при дистанційному навчанні покращиться якість освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   45% 20
Важко відповісти   20% 9
Сумніваюся   18% 8
Ні   16% 7
Сумарний   98% 44/45

15

Як Ви вважаєте, які завдання вирішує дистанційне навчання? (можливо декілька варіантів відповіді)
Відповідь В середньому Сумарний
Надає можливість навчання у зручний час і зручному місці   24% 35
Формує навички роботи з обсягами інформації, розвиває самостійність в пошуку і використанні необхідної інформації   18% 27
Розвиває навички самоконтролю   15% 22
Підвищує в учня рівень знань, умінь, навичок   12% 18
Розвиває здібності учня   12% 18
Формує мотивацію до самоосвіти   10% 14
Надає можливість розширити коло свого спілкування   6% 9
Важко відповісти   3% 4
Сумарний   100% 147/45

16

Яку форму навчання Ви обрали б для отримання додаткової освіти?
Відповідь В середньому Сумарний
Із застосуванням дистанційних освітніх технологій в повному обсязі, тому що вона мене у всьому влаштовує (свобода у виборі часу навчання, індивідуальний підхід, немає «прив'язки» до жорсткого розкладу занять в будівлі вузу, економія фінансових коштів, мінімальний відрив від роботи та ін.)   52% 23
З частковим застосуванням дистанційних технологій, тому що хотілося б спілкуватись з викладачами в стінах навчального закладу в режимі аудиторних занять   30% 13
Традиційну «очну форму», тому що ніщо не може замінити безпосереднього спілкування з викладачами в рамках лекцій, практичних занять в аудиторії.   18% 8
Сумарний   98% 44/45

17

Як Ви вважаєте, чи потрібні навички використання технологій дистанційного навчання у Вашій подальшій професійній діяльності?
Відповідь В середньому Сумарний
Так   86% 38
Важко відповісти   11% 5
Ні   2% 1
Сумарний   98% 44/45