«ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇНОЗНАВЧИХ КУРСІВ 
ДЛЯ УЧНІВ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ»

                 

УЧАСНИКИ 
ПРОЕКТУ

захід відбувається у межах проекту, що реалізує МДУ та Маріупольський науково-методичиний центр
за підтримки МОН України, Міністерства закордонних справ Литовської Республіки, Посольства Литви в Україні тощо

Шановний користувач,

навчальні матеріали з українознавчих дисциплін представлено у вільному доступі,
який не потребує реєстрації та надання персональних даних.

Курси призначено для самостійної підготовки.

З питань запису на онлайн-консультації для абітурієнтів звертайтеся до
Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами МДУ

Чекаємо на ваши питання та коментарі на сайті МДУ

Технічна підтримка: distance@mdu.in.ua

   

Курс «Українська  література (9-11 класи)»

надає можливість підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української  літератури, витрачаючи 2 години на день.

Курс призначений для таких категорій абітурієнтів:

  • учні 9 - 11 класу, що мають намір повторити вивчене перед ЗНО;
  • учні із зони АТО, які не мали можливості навчатися;
  • особи, які вже закінчили школу і збираються вступити до ВНЗ.

Завдання курсу: систематизувати теоретичні знання учнів з української літератури; актуалізувати базові вміння літературознавчого аналізу; повторити зміст програмних творів та відомості про авторів;відпрацювати навички виконання тестів у форматі ЗНО.

   

Курс "Українська мова (9-11 класи)"

надає можливість повторити основні відомості з української мови та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, витрачаючи 2 години на день.

Курс призначений для таких категорій абітурієнтів:

  • учні 9-11 класів, що мають намір повторити вивчене перед ЗНО;
  • учні із зони АТО, які не мали можливості навчатися;
  • особи, які вже закінчили школу, але збираються вступити у ВНЗ.

Завдання курсу: систематизувати теоретичні знання учнів з української мови; актуалізувати базові вміння мовознавчого аналізу; закріпити орфографічні та пунктуаційні навички; розвинути навички побудови власного висловлювання за вимогами ЗНО.

   

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

ПРОВІДНА МЕТА КУРСУ:

 Сформувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні та екологічні процеси; ознайомити з різноманіттям природних компонентів та їх взаємодією при утворенні природно-територіальних комплексів, можливістю їх раціонального використання в господарській діяльності людини, охорони природних  ресурсів

   

Шановний старшокласнику!

Пропонуємо тобі дистанційний курс з історії України від початку історичного процесу до кінця ХІХ ст.

Курс складений відповідно до програми ЗНО з історії України 2017 року. Його розбито на теми, кожна з яких містить теоретичний матеріал, доповнений фото та відео, картами, ілюстраціями, які допоможуть тобі краще опанувати  факти та події вітчизняної історії.

Також до кожної теми надані тестові завдання різних типів, адже тренування та написання тестів є невід'ємна частина якісної підготовки до складання ЗНО.

   

Шановний старшокласнику!

Пропонуємо тобі дистанційний курс з історії України ХХ - ХХІ ст.

Курс складений відповідно до програми ЗНО з історії України 2017 року. Курс розбито на теми, кожна з яких скаладається з теоретичного матеріалу доповненого фото та відео матеріалами, картами, ілюстраціями, які допоможуть тобі краще опанувати  факти та події вітчизняної історії.

Також до кожної теми надані тестові завдання різних типів, адже тренування та написання тестів є невід'ємна частина якісної підготовки до складання ЗНО.

   

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОІНЮВАННЯ

З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

ПРОВІДНА МЕТА КУРСУ:

сформувати знання про економіко-географічне положення України, природно-ресурсний потенціал розвитку її господарства і життєдіяльності населення, сучасні проблеми і перспективи народонаселення, розвиток та розміщення провідних галузей та міжгалузевих комплексів, а також великих її регіонів.

Зазначена мета передбачає реалізацію таких завдань:

  • сформувати в учнів поняття й базові знання про суспільну географію та особливості розвитку сучасного господарства в Україні і світі;
  • ознайомити із структурою світового господарства та її відображенням в економіці України, найважливішими глобальними проблемами людства;
  • навчити виявляти та аналізувати економічні, соціальні й екологічні процеси та явища на глобальному, регіональному і локальному рівнях;
  • заохочувати в учнів самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та опрацювання географічної і статистичної інформації з різних джерел.

Важливим принципом побудови змісту географії у 9 класі є інтеграція, яка реалізується через поєднання суспільно-географічних складових під час вивчення особливостей розвитку та розміщення господарства у світі, Україні та своєму регіоні.